Project Management

Pro-Test SE geeft ondersteuning bij het beheersen van uw project. Dit kan zowel bij het voorbereiden, plannen, uitvoeren en afronden van uw project. Dit met als doelstelling dat u grip behoudt op de kritische succesfactoren zoals, budget, planning en doelstelling van het project.

Pro-Test SE kan invulling geven op o.a. de volgende punten:

 • Start van het project, bepalen van de scope/omvang van het project;
 • Plannen, opdelen van het project in fasen en/of deelprojecten;
 • Uitvoeren van werkzaamheden in de verschillende fasen en/of deelprojecten;
   • Afstemming tussen verschillende aannemers/leveranciers
   • Aansturen van een team en/of teamleiders (verandermanagement)
   • Inzicht geven in voortgang en doelmatigheid van het project
   • Opzetten en uitvoeren Documenten beheer
   • Opzetten en uitvoeren bevindingen beheer
 • Opvolging van de projectvoortgang;
 • Afsluiten, en verslaglegging van het eindproduct.