Test Management

Pro-Test SE kan u ondersteunen of volledig invulling geven aan het test traject van uw project op tactisch proces als uitvoerend.

U kunt hierbij denken aan:

Opstellen Test Master Plan, Systeem/Software test plannen, testprotocollen en test rapporten.

Het uitvoeren van Systeem/software testen met de stakeholders bij leveranciers en op project locatie.

Test Master Plan

Het vastleggen van de verdeling over de testsoorten van wat, wanneer en hoe zwaar moet worden getest. Het streven is hierbij om de belangrijkste fouten zo vroeg en goedkoop mogelijk te ontdekken.

 Hierbij rekening houdend met minimaal de volgende punten:

  • Planningsactiviteiten
  • Beheer van het testproces
  • Inrichten en beheer van de testomgeving
  • Test dekking
  • Test fasen
  • Bevindingen beheer
  • Start- en exit criteria
  • Taken, rollen en verantwoordelijkheden deelnemers/stakeholders
  • Rapportage vormen (en frequentie)

Het Test Master Plan vormt de basis voor de testplannen van de afzonderlijke testsoorten. 

Testplannen

Het test plan beschrijft het specifieke doel voor de systeem /software testen. Het beschrijft o.a. de test omgeving, de test identificaties, en een algemeen schema van de test activiteiten voor de betreffende fase.

Test protocollen

De testprotocollen beschrijven de specifieke testen per deelsysteem, subsysteem of systeem. Elke test stap welke uitgevoerd dienen te worden om aan te kunnen tonen dat het te testen object voldoet aan de gestelde eisen en onder welke rol de test stap uitgevoerd dient te worden staat hierin beschreven.

Test Rapporten

Hierin worden de testuitkomsten in vastgelegd inclusief een eindconclusie of de uitgevoerde testen wel/niet voldoen aan de gestelde (acceptatie) criteria.